Data: 27-07-2017
Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa
 • Informacje o gminie
 • Wirtualny spacer
 • Urząd Gminy
 • Rada Gminy
 • Jednostki organizacyjne
 • Sołectwa
 • OSP
 • Projekty unijne
 • Kajaki
 • Konsultacje Społeczne
 • Ostrzeżenia dla mieszkańców
 • Przydomowe oczyszczalnie
 • Wybory
 • Druki do pobrania
 • Oferty pracy
 • Pocztówka - kościół w gminie Ułęż. Piękno natury w gminie Ułęż

  Utraciłes dokumenty? Nie ryzukuj! Zastrzeż je w Banku!

  Plakat Metanol

  TV Cyfrowa

  mammografia

  mikroporady.pl

  Numery wewnętrzne

  31 - Sekretariat

  33 - Referat Finansowy

  34 - Sekretarz Gminy

  35 - Gospodarka Odpadami

  36 - Skarbnik Gminy

  37 - Urząd Stanu Cywilnego

  38 - Stanowiska ds. gospodarki gruntami, odpadami, ochrony środowiska, przyrody i gospodarki wodnej, działalności gospodarczej, komunalnej i utrzymywania porządku i czystości, rolnictwa i leśnictwa oraz EFS, stanowisko ds. infrastruktury technicznej, inwestycji, gospodarki wodnej i ochrony środowiska oraz zamówień publicznych

  42,43 - Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych i Kulturalnych

  44,45 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  46 - Zakład Komunalny

  Polska w liczbach

  komasowani.pl

Unikalne wizyty: 1825
Wszystkie wizyty: 9064
Użytkownicy online: 4